Historie

De mensen van Munnink.net hebben een groot verhaal over de geschiedenis van FC Twente geschreven. Ze waren zo vrij om het ons ook te laten plaatsen op de site.

De geschiedenis van FC Twente gaat terug tot aan 1965, het jaar waarin de club uit een fusie ontstaan is. Maar de geschiedenis van de fuserende verenigingen gaat terug tot aan het begin van de 20e eeuw.

Sportclub Enschede stamt namelijk uit 1910, terwijl de voorlopers van Sportclub, Hercules en Phenix uit respectievelijk 1898 en 1903 stammen.

Hercules ontstond uit een groep jongens die regelmatig zondag's voetbalden aan de rand van Enschede, in het begin redelijk ongeorganiseerd, maar vanaf 1898 kwam er wat meer structuur in de
straatclub, die haar naam dankt aan het merk van de eerste bal waarmee men speelde, Hercules.

In 1900 besloot men zich officieel aan te melden bij de T.V.B. (Twentse Voetbal Bond) en daarmee begon de club ook in de competitie te spelen. De resultaten mochten er zijn,tussen 1900 en 1910 behaalde Hercules, met uitzondering van 1906/1907 altijd een plaats bij de beste 4, waarbij men in 1903 promoveerde naar de N.V.B. (Nederlandse Voetbal Bond).

Hoewel er dus sportief gezien genoeg successen waren, was er toch reden voor zorgen, er was namelijk weinig doorstroom van jeugdspelers en ook een goed oefenveld ontbrak. Daarom werd gesproken met De Tubanters over een fusie, maar dit werd door de ledenvergadering hiervan afgewezen.

Hierop werd Phenix benaderd. Phenix was afkomstig uit Enschede-oost en eigenlijk van vergelijkbare sterkte.

Van 1907 tot 1909 speelde men in dezelfde klasse van de N.V.B. Probleem bij Phenix was gebrek aan financi√ęle middelen, terwijl men juist wel spelers en veld had, de 2 clubs vulden elkaar dus perfect aan.

De fusieclub, ontstaan op 19 Augustus 1910 kreeg de naam Sportclub Enschede, de clubkleuren werden zwart-wit. De eerste 2 seizoenen waren geen succes, maar in 1913 lukt het Sportclub kampioen te worden.

Hoewel Sportclub in 1915 al kampioen wordt volgt er geen promotie. Vanwege de massale mobilisatie als gevolg van de eerste wereldoorlog is er een nood competitie, zonder promotie/degradatie regeling.

In 1916 is het dan wel zover, Sportclub promoveert naar de eerste klasse N.V.B. destijds het hoogste niveau. In de eigen klasse eindigt men als eerste, 1 punt voor latere fusie partner Enschedese Boys.

In dit jaar vonden ook de eerste vijandigheden tussen de twee verenigingen plaats, het was gewoonte om wedstrijden uit te stellen wanneer deze samenvielen met een thuiswedstrijd van PW, samen met de Tubanters de andere N.V.B.
verenigingen uit Enschede.

Dit om te voorkomen dat men de recette af moest staan, omdat P.W. eigenaar was van beide naast elkaar gelegen velden en bij het hek niet gecontroleerd kon worden of mensen kwamen om P.W. te zien spelen, danwel naar het andere veld gingen, waar Sportclub of Boys haar thuiswedstrijd had.

Bij de Boys wist men dat enkele goede spelers van Sportclub niet mee zouden kunnen doen, omdat zij op militaire oefening waren. Daarom drong men aan op het doorgaan van de wedstrijd, op een veld van Sportclub op "het Sprakel".

Uiteindelijk kwam het niet zo ver omdat op de dag van de wedstrijd bleek dat dit veld vol water stond, hoe dit precies kon gebeuren is altijd onbekend gebleven, maar wat wel bekend is, is dat er een grote tankwagen met water aan te pas kwam!

Na elk jaar op het hoogste niveau te hebben gespeeld, is het in 1926 zo ver, Sportclub wordt onder begeleiding van zo'n 1.000 supporters in Maastricht landskampioen. Na eerst kampioen van de 1e klasse-oost te zijn geworden, verslaat men in de
kampioenscompetitie Be Quick Groningen, Feyenoord, Stormvogels en MVV.

Sportclub speelt van 1916 tot 1943 in de hoogste klasse, in 1943 wordende regionale divisies samengevoegd, wat in 1950 weer ongedaan wordt gemaakt door de clubs te splitsen in Noord-en Zuid Nederland.

In 1947 is voor het eerst sprake van uitbreiding en modernisering van de sport accommodaties in Enschede. 2 Jaar later worden de eerste plannen voor de bouw van een zwembad, stadion en
bijbehorende velden op "Erve Dieckman" gelanceerd.

De meeste verenigingen in Enschede zien meer in het uitbreiden van het aantal velden. Sportclub bijvoorbeeld wil graag een verbetering van haar veld in het Van Heek park, met daarbij aanleg van een sintelbaan.

In feite is Enschedese Boys de enige vereniging die in aanmerking komt voor een geheel nieuw terrein, dit vanwege de gesteldheid van het Boys terrein in het Volkspark.

Op 13 April 1953 wordt toch besloten het "Erve Dieckman" door te voeren, naar een plan van de heren Sluijter en Korpershoek van de Dienst Openbare Werken.

Op 12 November 1953 wordt begonnen, de bouwtijd zal 2 jaar zijn, de kosten zullen oplopen tot 3 miljoen.

Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Sportclub de bespeler van het stadion zal worden, maar toch gaat de gemeente in gesprek met de Boys. In 1949 is namelijk beide gevraagd of er belangstelling is om bij eventuele aanleg van een sportpark
in Enschede Zuid de bespeler te worden, hierop is alleen door de Boys positief antwoord gegeven.

Toch verlopen de onderhandelingen niet goed, door de opkomst van het betaalde voetbal lijken ook De Twentse Profs, tot dan toe spelend in Veldwijk,Hengelo (OV) een kandidaat om in het stadion te gaan spelen.

Ook heeft de gemeenteraad het idee dat de Boys niet in staat zullen zijn de huur te betalen, terwijl men ook vreest dat de toeschouwersaantallen tegen zullen vallen.

Door Wethouder Horstman wordt het idee voorgesteld de 3 eersteklassers: Sportclub, Boys en Rigtersbleek te laten fuseren tot een soort FC Enschede en deze dan de bespeler van het stadion te maken.

In Januari 1955 wordt door het bestuur van Sportclub "informatief" ge√Įnformeerd naar de kosten om bespeler van het stadion te worden. Wethouder Horstman ziet het wel zitten om het stadion door zowel de Boys als Sportclub te laten bespelen.

Als de Boys in 1955 degraderen wordt hun onderhandelings positie nog slechter. Eind 1955 doet de gemeente Sportclub het voorstel medebespeler te worden van het stadion,

terwijl men kan verhuizen naar het Diekman complex, waar men 3 extra velden en kleedkamers kan krijgen.

Nog dezelfde maand gaat Sportclub akkoord middels een brief waarin het echter spreekt over bespeler in plaats van mede-bespeler.

Achterliggende gedachte is de overgang naar het betaalde voetbal waarbij Sportclub in de eredivisie terecht zal komen en een goed veld moet hebben voor haar thuiswedstrijden.

Rigtersbleek tekent bezwaar aan tegen het bespelen van het Diekman door 2 verenigingen, omdat zij dan bij elke thuiswedstrijd concurrentie zal hebben van een 2e wedstrijd binnen Enschede.

De gemeente voert als tegen argument aan, dat Sportclub eredivisie zal spelen, terwijl Rigtersbleek 1e klasse en Enschedese Boys 2e klasse zullen spelen, en dus beide last hebben van Sportclub.

Het zou voor Rigtersbleek beter zijn met de Boys te concurreren dan het tegen Sportclub op te moeten nemen. ook heeft men het idee 2 wedstrijden op èèn dag plaats te laten vinden.

De KNVB gaat echter niet akkoord met beide idee√ęn, waarna de gemeente de onderhandelingen met de Boys stop zetten. Uiteindelijk wordt het dus Sportclub dat naar het "Erve Dieckman" gaat,
terwijl de Boys verhuizen van het Volkspark naar het Van Heekspark, de oude locatie van Sportclub.

De openingswedstrijd van het stadion gaat tussen Sportclub Enschede en Preussen Munster. Sportclub wint door goals van Abe Lenstra en 2x Moddejonge met 3-0.

Van 1954 tot 1959 behaalt Sportclub behoorlijke successen, in 1958 gaat de landstitel pas na een beslissingswedstrijd verloren aan DOS.

In de jaren '60 gaat het langzaam bergafwaarts met Sportclub, door financi√ęle problemen moeten de sterspelers verkocht worden. Toch blijven de resultaten alleszins redelijk.

In 1961 wordt er al voorzichtig gesproken over een fusie tussen Sportclub en Boys, maar door de historie en de rivaliteit, o.a. vanwege de toewijzing van het Diekman stadion, wordt dit idee direct van de hand gewezen.

Toch is er op bestuurlijk niveau al wel eens gesproken over de mogelijkheden, samen, maar ook in combinatie met Rigtersbleek, Heracles en Tubantia.

Vanaf 1962 heeft Sportclub een jaarlijks stijgend exploitatie tekort, terwijl het bij de Boys niet veel beter gaat.

De gemeente lijkt bereid te helpen, maar eigenlijk alleen aan een nieuwe fusieclub, danwel aan de club die voor de fusie is of in elk geval die club die in het gemeentelijk stadion speelt.Kortom, Sportclub Enschede.

Sportclub krijgt een lening onder de voorwaarde dat aan fusiebesprekingen wordt deelgenomen. Men probeert het slim te spelen, door tal van voor Sportclub gunstige eisen te stellen hoopt men dat Boys zal afhaken, zodat de gemeentelijke steun bij
Sportclub terecht zal komen.

Begin Mei zet Sportclub haar eisen op papier, de meest opvallende:

1) Oprichting van een nieuwe semi-profvereniging, spelende onder de naam Voetbal Vereniging Enschede.

2) Het bestuur van de nieuwe vereniging zal bestaan uit maximaal 9 personen,t.w. 5 personen aangewezen door Sportclub, 4 door de Boys. Door dit bestuur zullen hoogstens 6 personen als commissieleden worden aangewezen.

3) De voorzitter van de nieuwe vereniging zal een der vijf door sportclub aangewezen personen zijn.

4) Het tenue van de nieuwe vereniging zal bestaan uit rood shirt en witte broek, eventueel met een stadswapen op zwartgroen front.

Sportclub eist voor 28 mei een antwoord, anders zal met aannemen dat Boys geen fusie aan willen gaan en dan zal dat in de toekomst ook niet meer tot de mogelijkheden behoren.

Het bestuur van de Boys beklaagt zich bij de gemeente, maar komt uiteindelijk wel met een tegenvoorstel, waarin de Boys proberen de onderhandelingen te rekken.

Uiteindelijk komt men overeen een coördinatiecommissie op te richten, bestaande uit 3 leden van Sportclub, 3 leden van Boys en 3 afgevaardigden van de gemeente met daarbij een neutrale voorzitter.

In de eerste vergadering lukt het al overeenstemming te krijgen over het aantal bestuursleden, 4 om 4 met een neutrale voorzitter.

In de derde vergadering, op 11 februari 1965 wordt besloten dat de naam van de nieuwe vereniging F.C. Twente '65 zal zijn. De gemeente is hier niet echt gelukkig mee, de naam Enschede ontbreekt, maar de nieuwe naam laat wel de mogelijkheid open alsnog andere verenigingen zoals Heracles of Tubantia aan de fusie toe te voegen.

Een ander probleem is de waarde van de selecties. Beide verenigingen proberen het uiterste te halen, maar zakken terug van Fl. 1.225.000,-- voor Sportclub om Fl. 465.000,00 voor de Boys terug naar respectievelijk Fl. 625.000 en Fl. 250.000.

Maandag 13 April 1965 zullen de leden van beide verenigingen stemmen over het accepteren danwel afwijzen van de fusie. Enschedese Boys, dat bijeen komt in restaurant "Vrieler"is als eerste klaar. Rond middernacht wordt er door de 384 stem-
gerechtigde leden gestemd. De stembiljetten blijven in de bussen totdat de uitslag bij Sportclub bekend is.

De vergadering bij Sportclub, gehouden in het Parkhotel, verloopt een stuk emotioneler. Er zijn slechts 167 stemgerechtigde leden op komen dagen en er wordt heftig gediscussieerd en gezocht naar alternatieven. Rond half een wordt er dan toch
gestemd. De uitslag bij sportclub is 97 voor, 68 tegen en 2 geen mening.

Dan worden de bussen bij de Boys geopend. Ook hier is de uitslag positief, 227 voor, 146 tegen,9 onthoudingen en 2 ongeldig.

Dit betekent de start van de stichting F.C. Twente '65. Toch is nog niet alles rond. Op een buitengewone ledenvergadering wordt er door Sportclub opnieuw gestemd, dit keer over het terugtrekken uit de stichting, 55 voor, 43 tegen en 7 neutraal.

Het lijkt er op dat de Sportclub leden in eerste instantie voor hebben gestemd er op hopend dat Boys "nee" zou stemmen, zodat de gemeentelijke financi√ęle steun bij Sportclub terecht zou komen.

Uiteindelijk wordt deze stemming terug gedraaid, F.C. Twente '65 ingeschreven voor de eredivisie en gaan Sportclub en de Boys terug naar de 3e klasse amateurs.

Sportclub promoveert in het eerste seizoen, het jaar erop weer, zodat men terug is op het hoogste (amateur) niveau. In tegenstelling tot de Boys zal Sportclub ook in de jaren daarna een zeer belangrijke rol op amateur niveau gaan spelen.

De eerste wedstrijd van F.C. Twente is op 3 Augustus 1965 in Kiel tegen Holstein Kiel. Het wordt het 3-3, de eerste Twente goal komt op naam van Johan Plageman.

De openingswedstrijd van het seizoen is thuis tegen Telstar, dat als fusieclub als voorbeeld diende voor FC Twente, de uitslag is 1-1.

De ploeg bestaat uit: Warringa, Vondeling, Hoomans,Ter Beek, De Vries, Plageman, Kohn, ten Donkelaar(allen voorheen Sportclub) Höher (ex VFL Bochum),Ter Mors (ex Go Ahead) en Bulatovic (de enige Boys speler).

Aan het einde van het seizoen staat Twente op de 11e plaats, een duidelijke tegenvaller. De trainers Donenfeld en Robinson moeten dan ook vertrekken. Hun opvolgers Rijvers en van Miltenburg voeren een drastische verjonging door.

Eind '66 blijkt de situatie echter verslechterd. Bestuurslid Olijve weet de ontstane financi√ęle problemen creatief op te lossen, in plaats van spelers te verkopen zorgt hij dat OFK Belgrado speler Samardzic naar Twente komt.Deze Joegoslavische international ontpopt zich als sterspeler en publiekslieveling, waardoor de toeschouwersaantallen toenemen. Uiteindelijk vertrekt hij in Juli 1967 naar Feyenoord, maar wel tegen een vergoeding van ruim een half miljoen plus Kick van der Vall, voor die tijden een gigantisch bedrag.

In de jaren die volgen groeit Twente langzaam maar zeker uit tot een serieuze concurrent van Ajax en Feyenoord, met als hoogtepunt de historische 5-1 thuisoverwinning op Ajax in November 1968 en een 3e plaats aan het eind van dat seizoen.

Rond die tijd ook is het voorzitter Hilbrink die het spel hard speelt. Hij wil af van de schuld aan Sportclub, Boys en de gemeente.

Door het via de krant te spelen en te dreigen dat de beste spelers verkocht moeten worden om uit de schulden te raken weet hij te bewerkstelligen dat de schulden afgelost kunnen worden door ineens een aanzienlijk lager bedrag te betalen dan de totale vorderingen.

Dit in combinatie met de aankoop van een aantal nieuwe spelers is het begin van een periode van grote sportieve successen.

In 1969 speelt Twente voor het eerst Europees, het Franse Rouan is over 2 wedstrijden te sterk. In de competitie wordt Twente 4e en plaatst zich opnieuw voor de Jaarbeursstedenbeker.

Ditmaal reikt men tot aan de kwartfinale, hierin wordt Twente uitgeschakeld door Juventus. Uit verliest men met 2-0, thuis staat die stand na 90 minuten weer op het scorebord, maar in de verlenging trekt Juventus de wedstrijd via countervoetbal naar zich toe.

In '71/'72 en '72/'73 wordt Twente 2 keer 3e en speelt dus opnieuw Europees. In seizoen '72/'73 wordt de halve finale van de UEFA-cup bereikt, maar is Twente niet opgewassen tegen het veel ervarener Borussia Mönchengladbach.

Het seizoen er op is Ipswich Town in de 3e ronde te sterk. In de competitie wordt net naast de titel gegrepen. In de laatste wedstrijd wordt met 3-2 van de latere kampioen Feyenoord verloren en rest Twente slechts de 2e plaats.

In de 2 seizoenen die volgen is er een 4e plaats, maar in seizoen 74/75 is er wel het absolute hoogtepunt op Europees niveau.

Na eerst Ipswich Town, RWDM, Dukla Praag en Velez Mostar uitgeschakeld te hebben is Juventus opnieuw de tegenstander.

Nadat Twente de Italianen in Enschede wegspeelt en met 3-1 wint wordt er ook in Turijn gewonnen en zo wordt de finale van de UEFA-cup bereikt.

De tegenstander is Borussia Mönchengladbach, na Ipswich en Juventus opnieuw een oude bekende.

In Gladbach blijft het 0-0, waarna bijna niemand er meer aan twijfelt dat Twente de UEFA-cup zal gaan winnen. Maar het loopt anders, binnen 10 minuten staat het 0-2 voor Gladbach, uiteindelijk wordt Twente weg-gecounterd tot 1-5 en staat het met lege handen.

In hetzelfde seizoen wordt de bekerfinale verloren tegen Den Haag, zodat Twente net als het jaar ervoor, waarin het 2e werd, na lange tijd zicht te hebben gehad op het kampioenschap,weer met lege handen staat.

Seizoen 76/77 valt wat de competitie betreft erg tegen, slechts een 9e plaats, dit wordt echter ruimschoots goedgemaakt doordat opnieuw de beker finale bereikt wordt, ditmaal is PEC Zwolle de tegenstander.

Na 90 minuten is de stand nog 0-0, maar in de verlenging weet Twente 3x te scoren, waarbij vooral de 1e goal, door Epi Drost van zo'n 40 meter in de kruising geschoten, bijzonder fraai is.

In de jaren die volgen zakt Twente langzaam wat terug, in 1979 wordt nog wel de bekerfinale bereikt, en in de replay verloren tegen Ajax, maar het is duidelijk dat het einde van een succesvol tijdperk nadert.

Twente is, door het ontbreken van Europees voetbal, niet in staat de beste spelers te behouden, de vervangers zijn van mindere kwaliteit en zo zakt de club langzaam terug op de ranglijst.

In seizoen '82/'83 wordt dat de club fataal, het hele seizoen speelt Twente onderin, maar er wordt constant gedacht dat men niet zal degraderen, want zoiets overkomt Twente niet.

De waarheid is anders, ondanks winst in de laatste wedstrijd degradeert Twente, voor het eerst sinds 1916 heeft Enschede geen club meer op het hoogste niveau.

Het volgende seizoen verloopt succesvol, hoewel Twente, ondanks dat het het beste voetbal speelt, geen kampioen wordt, slaagt het er wel in te promoveren, zodat de degradatie in een jaar weer goed is gemaakt.

In de jaren die volgen klimt Twente langzaam weer op, met tussen 88 en 90 3x een derde plaats als resultaat. In 1989 is het dan weer zo ver, Twente speelt voor het eerst in bijna 10 jaar weer Europees.

Helaas blijft het tegen Club Brugge, net als het seizoen daarna tegen Bayer Leverkussen bij slechts een ronde.

In de jaren die volgen zakt Twente een beetje terug, maar blijft een vaste plaats in de subtop houden, dit levert in 1993 middels een 5e plaats wederom Europees voetbal op, ditmaal is Bayern Munchen de tegenstander, maar door twee nederlagen blijft het wederom bij slechts een ronde.

In 1994 wordt Twente opnieuw 5e, en Europees gezien komt het tegen Kispest Honved uit Hongarije net te kort voor de 2e ronde. 1995 en 1996 zijn wat mindere jaren, maar na de komst van de Duitser Hans Meyer wordt er weer een goed elftal neergezet.

In 1997 levert dit, naast goed voetbal, een prima 3e plaats op, waarbij Twente tot enkele speelronden voor het einde zelfs nog zicht heeft op de landstitel.

De uiteindelijke 3e plaats is ruim voldoende om zich te plaatsen voor de UEFA-cup.

Hoewel de thuiswedstrijd in de 1e ronde tegen Lillestrom nog met 0-1 verloren gaat worden de rollen in Oslo omgedraaid.

In een geweldige slotfase is het Twente dat na op 0-1 te zijn gekomen in de laatste minuten eerst een penalty tegen krijgt, er vervolgens in de blessuretijd er een mee.

Het is Jan van Halst die de kans benut en zo plaatst Twente zich eindelijk weer eens voor de 2e ronde.

Hierin wordt AGF Arhus opzij gezet en uiteindelijk is het Auxerre dat Twente in de 3e ronde een halt toeroept.

In hetzelfde jaar bereikt Twente ook nog de halve finale van de beker, waarin het, dankzij de nodige hulp van de scheidsrechter, uit bij PSV met 2-1 verliest.

Wel speelt Twente nog een extra wedstrijd tegen Heerenveen, die de winnaar alsnog Europees voetbal op zal leveren. Deze wedstrijd gaat met 3-1 verloren, en is eigenlijk het einde van een goede periode.

In datzelfde seizoen neemt FC Twente ook afscheid van het Diekman stadion Wat mogelijkheden en comfort betreft is het stadion achterhaald.

Om mee te kunnen blijven doen om een plaats in de sub-top en om de supporters wat betere omstandigheden te bieden is een nieuw stadion hard nodig.

Al halverwege de jaren '80 is er over gesproken, maar pas in 1997 wordt er begonnen aan de bouw van het Arke stadion, dat aan de rand van Enschede, op het Business & Science Park, tegenover de Universiteit Twente, zal verschijnen.

De kosten van het stadion waren 33 miljoen gulden. De fundering van het Arke stadion is zo geconstrueerd, dat er in de toekomst een tweede ring opgezet kan worden. De capaciteit zou dan uitkomen op 22.000 tot 23.000 mensen.

Meer informatie over het Arke Stadion vind je hier.

De openingswedstrijd van het nieuwe stadion is tevens de laatste wedstrijd van het seizoen, er wordt met 3-0 van PSV gewonnen, waarbij Chris de Witte de eerste goal in het Arke stadion scoort.

Tijdens seizoen 1999/2000 heeft Twente lange tijd zicht op Europees voetbal, maar door slechtere resultaten na de winterstop komt het uiteindelijk op de laatste wedstrijd aan.

Uit bij Feyenoord dient Twente te winnen, uiteindelijk wordt het 1-1, mede omdat de spelers en supporters duidelijk met hun gedachten bij de vuurwerkramp zijn, waarbij een dag eerder 22 mensen om het leven zijn gekomen.

Twente speelt de wedstrijd, die deze dag nooit gespeeld had mogen worden op last van de KNVB.

In seizoen 1999/2000 en 2000/2001 worden de resultaten langzaam minder, de selectie wordt langzaam ouder en de echte top spelers uit het verleden ontbreken. Toch slaagt trainer Rutten er in om nog een keer een geweldige prestatie met het team neer te zetten.

Daar waar de resultaten in de competitie ronduit tegenvallen is het de beker waar de ploeg een fantastische prestatie neerzet.

Na de poule wedstrijden wordt achtereenvolgens gewonnen van Elinkwijk, Achilles'94, Fortuna Sittard, FC Zwolle en Vitesse, zodat Twente voor het eerst sinds 1979 weer de bekerfinale bereikt.

Hoewel PSV de duidelijke favoriet is, staat heel Twente al weken van te voren op zijn kop. De kaartverkoop kent geen grenzen, waar 25.000 kaarten al een record lijken te zijn is dit pas het begin en gaan uiteindelijk meer dan 35.000 supporters op weg naar de Kuip.

Trainer Rutten weet de spelers uitstekend te motiveren o.a. met beelden van al die duizenden mensen onderweg naar Rotterdam. Al voor de wedstrijd slaat de vonk over van de knal rode tribunes naar de spelersgroep.

De spelers krijgen iets onverzetterlijks, alsof ze beseffen dat dit niet alleen een hele belangrijke dag is in de geschiedenis van de club, maar voor de meeste ook het hoogtepunt in hun voetbal carrière.

In een meer spannende dan goede wedstrijd is het na 90 minuten nog altijd 0-0, tijdens de verlenging staan beide teams bol van de spanning en is van goed voetbal al helemaal geen sprake meer, toch krijgen beide ploegen kansen, maar ook aan het einde van de verlenging staat het nog altijd 0-0, zodat penalty's de beslissing zullen moeten brengen.

Als Vennegoor de eerste penalty mist worden de Twente supporters, die de hele wedstrijd zeer luidruchtig aanwezig zijn geweest, stil, zal Twente dan weer, zoals zo vaak in het verleden, naast de prijs grijpen?

PSV'er Hofland benut zijn penalty, net als Scott Booth, en Van Nistelrooij,maar wanneer Jeroen Heubach mist, ziet de situatie er hopeloos uit voor Twente.

Als Van Bommel scoort lijkt de rest van de penalty serie slechts een formaliteit. Hoewel de benutte penalty van Andrè Karnebeek nog met licht gejuich wordt ontvangen, is het duidelijk dat PSV de beker zal gaan winnen.

De ploeg heeft immers nog 2 penalty's te gaan, waarvan er slechts een benut hoeft te worden.

PSV'er John de Jong weet dat hij de wedstrijd kan beslissen en gaat ten onder aan de druk, het is keeper Boschker die met een prima redding de penalty stopt. Vervolgens is het Polak die de bal koel binnenschiet maar PSV rest nog een
penalty.

Keeper Waterreus is vast besloten de held van de dag te worden, door zelf de 5e penalty te nemen. Maar opnieuw is het Boschker, die ditmaal met wat geluk de bal weet te stoppen. Het is alsof de Kuip ontploft, Twente leeft weer!

Dennis Hulshoff schiet zijn penalty kalm langs de zwaar aangeslagen Waterreus en plotseling ligt de druk bij PSV. Jonas Kolka, de anders altijd kalme Fin moet de penalty benutten, om zo PSV in de race te houden.

Maar het is opnieuw Sander Boschker, die zijn 3e penalty op rij stopt en zo er persoonlijk voor zorgt dat de beker na 24 jaar weer naar Enschede gaat.

Na de gestopte penalty is de ontlading bij zowel de spelers als de supporters groot en het begin van een reusachtig feest dat de gehele nacht en volgende dag doorgaat.

Hoewel Twente het seizoen er na wederom Europees speelt vallen de prestaties tegen, er wordt nog wel gewonnen van Polonia Warschau, maar Grasshopper Zurich is in de 2e ronde een te groot obstakel. Ook in de competitie zijn de resultaten slecht en in de beker zet de ploeg zichzelf voor gek door door het 2e van Ajax uitgeschakeld te worden.

In de loop van dit seizoen wordt het nieuwe trainingscomplex, bij het FBK-stadion in Hengelo geopend.

Ook wordt de er een samenwerkingsverband met Heracles Almelo afgesloten, om ze de Twentse jeugdopleiding beter te structuren en gerichter te kunnen scouten.

FC Twente is nu een subtopper. Laten we hopen dat er snel weer Europees voetbal komt!